Utrata prawa jazdy i co dalej?

Istnieje kilka powodów przez które możesz utracić prawo jazdy zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym w Polsce. Po pierwsze, może to nastąpić w wyniku znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. Po drugie, zatrzymanie prawa jazdy może być konsekwencją popełnienia przestępstwa. Po trzecie stracisz prawo jazdy, gdy prowadzisz auto pod wpływem alkoholu. Po czwarte, jest to możliwe także w przypadku przekroczenia limitu punktowego na koncie kierowcy. Wszystkie te sytuacje niosą ze sobą różne konsekwencje i sankcje w zależności od rodzaju naruszenia.

Kiedy policjant może zatrzymać kierowcy prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy następuje nie tylko za przekroczenie prędkości. Jest kilka możliwych sytuacji, które skutkują utratą dokumentu prawa jazdy:

 1. Podejrzenie nietrzeźwości lub użycia substancji podobnych do alkoholu oraz innych środków odurzających.

 2. Podejrzenie fałszerstwa lub przerobienia prawa jazdy.

 3. Wygaśnięcie terminu ważności prawa jazdy.

 4. Wydanie postanowienia lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wobec kierowcy.

 5. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów lub cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami wobec kierowcy.

 6. Przekroczenie limitu 24 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierowcę.

 7. Przekroczenie limitu 20 punktów karnych w ciągu roku od wydania prawa jazdy lub popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech określonych wykroczeń w okresie 2 lat od wydania prawa jazdy.

 8. Brak wymaganego dokumentu związanego z alkolockiem lub prowadzenie pojazdu nieposiadającego blokady alkoholowej w przypadku, gdy jest to wymagane.

 9. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 10. Przewożenie większej liczby pasażerów niż dopuszcza dowód rejestracyjny lub przeznaczenie pojazdu, z wyjątkiem publicznego transportu zbiorowego.

Warto zdawać sobie sprawę z powyższych przepisów, ponieważ utrata prawa jazdy może wpłynąć na Twoją mobilność i życie codzienne. Jednak zabrane prawo jazdy to nie koniec świata. Istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może zostać skrócony.

Za co możesz stracić prawo jazdy na 3 miesiące?

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące z reguły jest konsekwencją przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Istnieje wyjątek od tej zasady: jeżeli pilnie przewozisz pasażera do szpitala. Wtedy policja może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy. Jednak w większości sytuacji możesz stracić prawo jazdy.

Nawet gdy zostaniesz przyłapany przez fotoradar, musisz przekazać swoje prawo jazdy staroście powiatowemu. Najlepiej zrób to jak najszybciej, ponieważ okres kary jest liczony od dnia zatrzymania dokumentu. To jeden z przepisów, który dotyczy wszystkich kierowców.

O utracie prawa jazdy na 3 miesiące możemy mówić jeszcze w jednej sytuacji. Naruszenie limitu pasażerów w samochodzie. Limit pasażerów w pojeździe jest określony w dowodzie rejestracyjnym. Gdy przewozisz więcej pasażerów niż to wskazuje dokument, narażasz się na otrzymanie mandatu. Ponadto, jeśli przewozisz co najmniej trzech nadmiarowych pasażerów, ryzykujesz. Możesz dostać zakaz prowadzenia pojazdów, a Twoje prawo jazdy zatrzymane zostanie na okres trzech miesięcy. 

Przekroczenie limitu punktów karnych

W Polsce obowiązują dwa różne limity punktów karnych. Są one uzależnione stażu posiadania prawa jazdy. Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy przez okres dłuższy niż rok, mają do dyspozycji 24 punkty karne. Natomiast dla tych, którzy uzyskali prawo jazdy krócej niż rok, limit wynosi 20 punktów.

Jak odzyskać zabrane prawo jazdy? Po odebraniu prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych nie masz zbyt wielu możliwości. Punkty karne sumują się, kiedy dostajesz kolejne mandaty. Od 17 września 2022 roku zerują się one dopiero po 24 miesiącach. Obowiązujące przepisy wprowadziły również znaczące zmiany w kursach reedukacyjnych. Wcześniej pozwalały one na skasowanie 6 punktów karnych raz na pół roku. Teraz Ministerstwo rozważa powrót do tego systemu, ale w bardziej rygorystycznej formie.

Nowy kurs reedukacyjny ma trwać 28 godzin. Będzie podzielony na cztery dni i ma kosztować 2000 złotych. Kurs będzie dostępny w przypadku kierowców, których prawo jazdy zostało zabrane po zebraniu 24 punktów karnych. Wtedy będą mieli możliwość uiszczenia opłaty za kurs i wyzerowania swojego konta. Należy jednak pamiętać, że uczestnictwo w kursie będzie dozwolone tylko raz. W przypadku przekroczenia limitu 24 punktów w ciągu 5 lat, grozić Ci będzie zabranie prawa jazdy.

Odebrane prawo jazdy, cofnięcie uprawnień, zakaz kierowania — czy jest jakaś różnica?

Zatrzymanie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień oraz zakaz prowadzenia pojazdów to terminy, które bywają mylone i wymagają wyjaśnienia. Oto najważniejsze informacje: 

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję: 

 • Dochodzi najczęściej przy przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub przy wykryciu nietrzeźwości kierowcy. 

 • Prawo jazdy zostaje zatrzymane na kolejne 3 miesiące. 

 • W przypadku ponownej jazdy po zatrzymaniu prawa jazdy, dokument zostaje odebrany, a kierowca musi przejść kurs i zdać egzaminy. 

Zakaz prowadzenia pojazdów: 

 • Jest narzędziem karania kierowców, którzy stwarzają zagrożenie na drodze, np. są w stanie nietrzeźwości

 • Zakaz prowadzenia pojazdów może być nałożony również za spowodowanie kolizji drogowej lub wypadku drogowego. 

 • Obejmuje okres od kilku miesięcy do kilku lat. 

Cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdu: 

 • Tutaj potrzebne jest orzeczenie lekarskie. To na jego podstawie stwierdza się przeciwwskazania zdrowotne lub psychologiczne. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 • Może wynikać z negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub nieprzystąpienia do egzaminu. 

 • Wprowadzone zostało jako środek karny od 17 września 2022 roku po ponownym przekroczeniu limitu punktów w okresie 5 lat od skierowania na kurs reedukacyjny. 

Pamiętaj, że łamanie zakazu prowadzenia pojazdów lub ignorowanie cofnięcia uprawnień grozi poważnymi konsekwencjami. Łącznie z karą pozbawienia wolności.

Czy możesz skrócić czas odzyskania zatrzymanego prawa jazdy?

Zatrzymane prawo jazdy? Przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym? Łatwo jest stracić prawo jazdy. Natomiast odzyskać zatrzymane prawo jazdy… to już trudniejsza sprawa.

Jeśli pragniesz odzyskać swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów, masz możliwość skorzystania z usługi „Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy” dostępnej na stronie internetowej Gov.pl. Usługa ta umożliwia zdobycie informacji dotyczących procesu odzyskiwania prawa jazdy oraz niezbędnych dokumentów.

Zostaniesz przekierowany do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli utratę uprawnień podjęto na drodze decyzji administracyjnej to masz możliwość odwołania się. Zdarza się warunkowe umorzenie w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Odzyskanie prawa jazdy – co potem?

Kiedy uda Ci się odzyskać prawo jazdy, pojawia się naturalne pytanie: co dalej? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie przygotowanie. Może przed powrotem na drogę warto dokupić kilka jazd doszkalających? Szczególnie jeśli okres zatrzymania prawa jazdy był dłuższy.

Utracone prawo jazdy jest często następstwem wypadku spowodowanego przez kierowcę. Dlatego ponowne prowadzenie pojazdów wymaga szczególnej odpowiedzialności. Zwrot prawa jazdy zobowiązuje do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kiedy uda Ci się odzyskać utracone prawo jazdy, ponowny zakaz kierowania pojazdami będzie miał dużo surowsze konsekwencje.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy to powód do radości. Dzięki świadomemu i odpowiedzialnemu podejściu, możesz przez długie lata cieszyć się uprawnieniami kierowcy. Szerokiej drogi!