Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać profil kandydata na kierowcę PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to dokument zawierający informacje o kandydacie na kierowcę, który chce uczestniczyć w kursie na prawo jazdy. PKK jest niezbędne do zapisania się na kurs i przystąpienia do egzaminu państwowego. Oto jak uzyskać PKK oraz opis procesu w punktach:

  1. Uzyskanie numeru PESEL: Upewnij się, że posiadasz numer PESEL, który jest podstawą do wygenerowania numeru PKK.
  2. Badanie lekarskie: Umów się na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lekarz wystawi stosowne zaświadczenie, które będzie potrzebne do złożenia wniosku o PKK.
  3. Zdjęcie: Zrób zdjęcie legitymacyjne, które spełnia wymogi formalne (tj. zdjęcie biometryczne). Zdjęcie będzie dołączone do wniosku o PKK.
  4. Zgoda rodziców lub opiekunów. Jeśli jesteś jeszcze przed osiemnastymi urodzinami potrzebna będzie pisemna zgoda oraz ksero dowodu osobistego opiekuna.
  5. Wniosek o PKK: Wypełnij wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (dostępny w Wydziale Komunikacji lub na stronie internetowej wybranego urzędu). Do wniosku dołącz zaświadczenie lekarskie, zgodę oraz zdjęcie legitymacyjne.
  6. Opłata: Uiść opłatę za wydanie PKK, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym urzędzie. Opłata może być uiszczana na miejscu w urzędzie lub za pośrednictwem banku.
  7. Odbiór PKK: Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty, oczekuj na otrzymanie PKK. Czas oczekiwania może różnić się w zależności od urzędu, ale zazwyczaj trwa kilka dni roboczych.
  8. Zapisanie się na kurs prawa jazdy: Po otrzymaniu PKK, zgłoś się do naszej szkoły jazdy i zapisz się na kurs prawa jazdy.

Jak u nas wygląda kurs prawa jazdy?

Gdy uzyskasz swój numer PKK (Profil Kierowcy), rozpoczniemy lekcje teorii zgodnie z wcześniej ustalonym planem (data i godzina ustalane przez Was). Następnie przystąpimy do praktycznych zajęć, czyli jazd, które także dostosowane są do Waszego czasu. Jazdy zaczynamy w miejscu o ograniczonym natężeniu ruchu, dbając o Wasze bezpieczeństwo i komfort. Na starcie zostanie Wam przydzielony doświadczony i cierpliwy instruktor, który poprowadzi większość jazd, nauczy bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu, jak również odczytywania sytuacji na drodze i przewidywania zagrożeń. W celu lepszego przygotowania do jazdy, czasami będziecie uczestniczyć w zajęciach z innymi instruktorami. Dwie głowy są przecież lepsze niż jedna, a dodatkowo jazda z różnymi instruktorami zwiększa odporność na stres związany z obecnością nieznanej osoby w samochodzie, na przykład egzaminatora. Po zakończeniu kursu zapiszecie się na egzamin państwowy i będziecie cieszyć się bezpieczną oraz pełną radości jazdą.

Kiedy i jak rozpocząć kurs na prawo jazdy?

Gdy osiągniesz wiek 17 lat i 9 miesięcy, możesz zapisać się na kurs prawa jazdy w naszej szkole nauki jazdy. Egzamin państwowy będziesz miał możliwość przystąpienia na miesiąc przed swoimi 18. urodzinami, co może być doskonałym prezentem na tę okazję. Aby się zapisać, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej, odwiedzić nas osobiście w biurze lub zgłosić się telefonicznie.

W razie wątpliwości czy pytań, nie krępuj się napisać do nas lub zadzwonić – chętnie rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Pierwsze spotkanie

Na pierwsze spotkanie organizacyjne kursu prawa jazdy przyjdź z dowodem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja), gdzie wytłumaczymy dokładnie przebieg kursu, ustalimy terminarz spotkań zajęć teoretycznych, który będzie dopasowany do ciebie. Pomożemy także wypisać wniosek potrzebny do uzyskania numeru PKK, ustalimy termin badań lekarskich organizowanych w siedzibie firmy (nie musisz biegać po mieście w poszukiwaniu odpowiedniego lekarza). Odpowiemy także na wszystkie wasze pytania dotyczące kursu prawa jazdy.