Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Czy marzysz o wolności i samodzielności, jaką daje posiadanie prawa jazdy? Czy chcesz poznać więcej informacji na temat samego kursu? Dowiedzieć się, jak dług trwa oraz ile godzin praktyki wymagane jest do zdobycia uprawnień? Z dzisiejszego wpisu dowiesz się dokładnie jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B! 

Kurs na prawo jazdy kategorii B jest jednym z najczęściej wybieranych kursów. Cały kurs trwa przeważnie kilka miesięcy i wymaga regularnych zajęć.

Kurs na prawo jazdy kategorii B jest standardowym szkoleniem dla przyszłych kierowców samochodów osobowych. W Polsce kurs ten trwa łącznie 60 godzin i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warto zaznaczyć, że czas trwania kursu może się różnić w zależności od Twoich indywidualnych umiejętności.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymujesz prawo jazdy kategorii B. Uprawnia ono do prowadzenia samochodu osobowego oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 

Kiedy możesz zacząć kurs prawo jazdy kategorii B?

Możesz zacząć w każdym momencie, o ile spełniasz pewne wymagania. Przede wszystkim musisz mieć ukończone 18 lat. Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy konieczne jest przeprowadzenie badania. Orzeczenie lekarskie potwierdzi, że jesteś zdolny do prowadzenia pojazdów. Bez pozytywnej opinii lekarza kurs prawa jazdy nie jest możliwy.

Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kategorii B już trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. To oznacza, że osoba niepełnoletnia może przystąpić do szkolenia. Kandydat, który skończył 17 lat i 9 miesięcy, ma prawo wziąć udział w kursie na prawo jazdy kat. B. 

Jeśli chcesz rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii B to wybierz dobry ośrodek szkolenia kierowców. Pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji. Wyjaśnią jak przebiega nauka jazdy oraz czego potrzebujesz, żeby przegotować się do egzaminu państwowego. Załatwisz również badanie lekarskie i orzeczenie na miejscu.

Na początku kursu otrzymasz w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest on jednoznacznym identyfikatorem każdego kandydata na kierowcę. Ten numer pozwoli szkole jazdy i ośrodkowi ruchu drogowego na znalezienie Twoich danych w systemie. 

Sprawdź termin najbliższego kursu prawa jazdy

Od 13 lat prowadzimy jedne z najbardziej skutecznych kursów prawa jazdy.

Zajęcia teoretyczne na kursie na prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładów oraz ćwiczeń. Poznasz wszystkie zasady ruchu drogowego. Na szkoleniu instruktor wyjaśni Ci również zagadnienia z zakresu prawa drogowego. Nauczysz się znaków i sygnałów, a także podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i techniką jazdy.

Kurs teoretyczny to ogrom wiedzy specjalistycznej. W tym profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy. Przyszli kierowcy muszą zdobyć wiedzę z różnych dziedzin, żeby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B.

Zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy

Po ukończeniu zajęć teoretycznych przyszli kierowcy przechodzą do części praktycznej. Szkolenie praktyczne obejmuje jazdy samochodem z instruktorem. Podczas nauki poznasz podstawowe manewry, takie jak ruszanie, hamowanie, zmiana biegu oraz parkowanie. Nauczysz się jazdy po mieście oraz poza miastem, a także na placu manewrowym.

Po wyjeżdżeniu wymaganego minimum godzin jazd, uczestnicy zdają wewnętrzny egzamin praktyczny. Egzamin ten polega na przejechaniu wyznaczonej przez egzaminatora trasy. Kursant musi wykazać się umiejętnością prowadzenia pojazdu w ruchu miejskim. Także udowodnić znajomość zasad bezpiecznej i skutecznej jazdy.

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny poprzedza egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Z reguły jest w cenie kursu i odbywa się w części szkoły nauki jazdy. Pierwszy etap to wewnętrzny egzamin teoretyczny. Zalecany jest po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Kolejny etap to egzamin praktyczny na placu manewrowym. Jego druga część odbywa się już w ruchu drogowym.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego jesteś już dobrze przygotowany i poradzisz sobie na egzaminie państwowym. Wiesz jak wygląda egzamin i czego się spodziewać.

Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego również składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Aby przystąpić do egzaminu musisz mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Egzamin teoretyczny odbywa się jako pierwszy. To pytania na teście wielokrotnego wyboru. Dotyczą przepisów ruchu drogowego oraz sytuacji drogowych i są udostępnione w formie elektronicznej. Nie możesz wrócić do pytań po udzieleniu odpowiedzi. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź. Wynik uzyskuje się natychmiast po zakończeniu egzaminu. Aby zdać część teoretyczną musisz uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe. 

Część praktyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B obejmuje jazdę na drodze publicznej z egzaminatorem. Egzamin trwa około 45 minut i składa się z kilku etapów. Na początku egzaminu egzaminator przeprowadza krótką rozmowę z kandydatem. Następnie sprawdza Twoje umiejętności kontroli technicznej pojazdu. Później są różne zadania na placu manewrowym np. jazda po łuku do przodu i do tyłu.

Na sam koniec zdawania egzaminu czeka Cię jazda w ruchu drogowym. Ważną częścią egzaminu praktycznego są manewry: cofania, parkowania, zmiana pasa ruchu itp. Egzaminator oceni ich poprawność i podejmie stosowną decyzję. Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego to 40 minut. Jednak egzaminator ma prawo zakończyć egzamin państwowy w ruchu drogowym już po 25 minutach, jeśli kandydat wykonał wszystkie wymagane zadania zw trakcie jazdy.

Na koniec egzaminu państwowego egzaminator ocenia kandydata. Aby zdać część praktyczną egzaminu musisz wykazać się umiejętnościami prowadzenia pojazdu na odpowiednim poziomie. Bezpiecznie przejechać przez wyznaczony przez egzaminatora tor jazdy. Zdany egzamin państwowy to ostatni krok do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Do czego uprawnia Cię prawo jazdy kategorii B?

Jeśli zdałeś egzamin państwowy to czeka Cię już tylko odbiór prawa jazdy oraz samodzielna praktyka w ruchu drogowym. Niektórzy kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, nie zdają sobie sprawy z możliwości prowadzenia innych pojazdów. Czym zatem możesz jeździć używając prawa jazdy kategorii B? 

 1. Pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochodem osobowym), z wyłączeniem autobusu i motocykla.

 2. Zespołem pojazdów – pojazd połączony z lekką przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg

 3. Pojazdy kategorii AM

 4. Samochodem osobowym wraz z przyczepą. Łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3,5 t. Nie dotyczy autobusu i motocykla.

 5. jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg

 6. ciągnik rolniczy, ale tylko w granicy kraju.

 7. pojazd wolnobieżny taki jak walec, również tylko w Polsce.

 8. zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o masie nie przekraczającej 750 kg. Tylko w granicach kraju.

 9. pojazd wolnobieżny oraz przyczepę o dopuszczalnej masie do 750 kg, tylko w Polsce

 10. jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce

 11. pojazdu wolnobieżnego powyższy pojazd połączony

Egzaminy państwowe kurs prawa jazdy Najważniejszy jest wybór szkoły jazdy oraz odbyciu kursu. Wtedy sam egzamin na prawo jazdy nie będzie już taki straszny!